مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیرو آتیه صبا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ شرکت نیرو آتیه صبا (شرکت مالکیتی نیروگاه حرارتی ۸۰۰ مگاواتی تبریز) با حضور نمایندگان سهامداران، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آن شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیرو آتیه صبا با حضور اعضای هیأت مدیره و نمایندگان صاحبان سهام، روز شنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۰، در […]