تاریخ امروز :

۱۹ آذر ۱۴۰۲

معرفی شرکت نیرو آتیه صبا

هیأت دولت در سال ۹۰ دارایی نیروگاه تبریز را به ارزش ۶،۱۰۱ میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی کشوری (۶۴%) و سازمان تامین اجتماعی (۳۶%) بابت رد دیون واگذار نمود. شرکت نیرو آتیه صبا در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۴۶۵۷۳۸ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است سپس نیروگاه در تاریخ ۹۴/۰۵/۲۸ توسط شرکت نیرو آتیه صبا به عنوان نماینده تام الاختیار مالکین تحویل گرفته شد.

آخرین اخبار و مطالب

مشاهده آخرین و به روزترین اخبار شرکت نیرو آتیه صبا و نیروگاه حرارتی تبریز

اهداف و دستاوردها

تامین ۱٫۵ درصد برق شبکه سراسری

تامین برق پایدار با توجه به مسائل زیست محیطی

 طرح بازتوانی یا توسعه نیروگاه حرارتی

آمار بازدیدکنندگان
  • ۰
  • ۲۸
  • ۱۷
  • ۳۴
  • ۲۰
  • ۱,۵۱۱
  • ۱۷,۸۴۸
  • ۲۲,۵۰۵
  • ۹,۶۰۲