تاریخ امروز :

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سهامداران عمده شرکت

ردیف
نام سهامدار
تعداد سهام
درصد

۱

صندوق بازنشستگی کشوری

۶۳,۶۴۹,۸۵۰

%۶۳٫۶۵

۲

شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

۳۶,۳۵۰

%۳۶٫۳۵

مدیرعامل شرکت

ردیف
نام مدیر عامل
سمت
موظف / غیر موظف
تحصیلات / مدارک حرفه ای
شروع ماموریت
رزومه

۱

آقای عبدالرضا قلی پور 

مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره

موظف

دکترای برق قدرت

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف
اعضای هیئت مدیره
نام نماینده اشخاص حقوقی
سمت
موظف / غیر موظف
تحصیلات / مدارک حرفه ای
شروع ماموریت
توضیحات
رزومه

۱

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

آقای نادر صفرزاده 

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسی ارشد و مدیریت DBA

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

از ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ مدیر عامل بوده اند.

۲

صندوق بازنشستگی کشوری

آقای رضا دوستی

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

دکترای برق قدرت

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۳

شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

آقای محمد بیات کرپه

نائب رئیس هییت مدیره

غیر موظف

مهندسی برق قدرت - کارشناسی ارشد مدیریت

۱۴۰۰/۰۴/۲۲