تاریخ امروز :

۱۹ آذر ۱۴۰۲

تامین برق پایدار با توجه به مسائل زیست محیطی

شرکت نیرو آتیه صبا به عنوان شرکت مالکیتی نیروگاه حرارتی تبریز همواره تلاش کرده است که ضمن مشارکت در تامین برق پایدار برای شبکه سراسری، نگاه ویژه ­ای به مسائل زیست محیطی داشته باشد. به عنوان نمونه، یکی از مسائل قدیمی نیروگاه که توسط این شرکت تعیین تکلیف گردیده است بحث جمع­ آوری و انتقال مازوت انباشته در محیط نیروگاه به یک مخزن مناسب می­باشد. 
لازم به ذکر است که بحث استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی تبریز در ماه­های سرد سال خارج از اراده شرکت نیرو آتیه صبا و شرکت بهره­ بردار نیروگاه می­باشد و بر مبنای مصوبات شورای امنیت ملی انجام می­شود.