تاریخ امروز :

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

طرح بازتوانی یا توسعه نیروگاه حرارتی

با توجه به بازده پایین نیروگاه­ های بخار در مقایسه با نیروگاه ­های سیکل ترکیبی، در سال­ های اخیر، بحث بازتوانی چنین نیروگاه ­هایی در کشور مطرح گردید که یکی از واحدهای بخار نیروگاه حرارتی تبریز نیز در بین واحدهای منتخب بود و شامل تضامین دولتی جهت تامین مالی پروژه بازتوانی می­گردد. لازم به ذکر است که در طرح بازتوانی، معادل دو برابر ظرفیت واحد بخار موجود، واحد گازی ایجاد می­گردد و مجموع سه واحد به صورت چرخه سیکل ترکیبی مورد بهره ­برداری قرار می­گیرند. 

با توجه به عمر بالای نیروگاه حرارتی تبریز و هزینه بسیار زیاد بازتوانی چنین نیروگاهی، بحث توسعه نیروگاه یعنی جایگزینی نیروگاه حاضر با یک نیروگاه سیکل ترکیبی با بازه ۱٫۵ برابر مورد توجه هیئت مدیره شرکت نیرو آتیه صبا و سهامداران آن قرار گرفته است و در صورت تامین مالی پروژه، احداث چنین نیروگاهی در محل نیروگاه تبریز محقق خواهد شد، انشالله.